Камара на независимите оценители в България
Контакти
Адрес
гр. София 1000
ул. „Г.С.Раковски” № 122, вх. Б
Тел.:+359 2 4833863
Моб.: +359 899 232390
+359 884 113900
Имейл: office@ciab-bg.com
Банкови преводи
Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Контактна форма
Име, Фамилия:
Град
Телефон:
Имейл:
Фирма:
Запитване: